ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2022

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020-2022

Ngày 07/02/2020 Chi bộ trường Mầm non Tân Thành A đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

IMG_20210104_154159

Đại hội chi bộ Trường đã thực hiện 3 nội dung theo quy định gồm báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của chi bộ, của cấp trên và bầu ban chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

IMG_20210104_154151

Sự thành công của đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Trường ĐHQT Hồng Bàng nhiệm kỳ 2020 – 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2020.

IMG_9221

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Thành Công đánh giá cao tính đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Về công tác chính trị tư tưởng: Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết hội nghị. Về công tác xây dựng Đảng: Đã kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đúng quy trình. Về công tác đào tạo: Các chương trình đào tạo của Nhà trường đạt chuẩn chất lượng, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được triển khai. Nhà trường đã chủ động sáng tạo, mở rộng các chuyên ngành đào tạo mới, phát triển nghiên cứu, thỏa thuận hợp tác nghiên cứu. Ngoài những thuận lợi kể trên, Trường còn gặp một số hạn chế như: Công tác huy động trẻ chưa đạt được chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ tới, Nhà trường cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền chủ trương chính sách văn kiện của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt của chi bộ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới giáo dục, đổi mới tư tưởng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tăng cường lãnh đạo chính trị.

IMG_20210104_154148

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức trong trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã đề ra.

IMG_20210104_154203

IMG_20210104_154302 IMG_20210104_154318

                                                                  Tác giả: Lâm Thị Hồng Vương

                                                                   Nguồn: Chi bộ trường MN Tân Thành A