TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

TK 1

Tập thể CB. GV, NV trường chụp ảnh lưu niệm với ông Trần Khiêm Sang Trưởng phòng KTHT và ông Phạm Quốc Phong P,CT UBND xã Tân Thành A nhân ngày Tổng kết năm học 2022-2023

TK5

Ông Phạm Quốc Phong P.CT UBND xã Tân Thành A phát biểu trong buổi

Lễ tổng kết năm học 2022-2023

TK6  TK8

Hình ảnh Văn nghệ của các cháu lớp Chồi và lớp Lá

TK4TK3

Các cháu Chăm ngoan học giỏi của các nhóm, lớp nhận thưởng

trong buổi Lễ Tổng kết