THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

 TQ TH9

Hình ảnh cô và các cháu lớp Lá chuẩn bị đi tham quan trường Tiểu học

TQ TH8TQ 10

Hình ảnh các cháu lớp Lá cùng với thầy Võ Thanh Hải P.HT

Trường tiểu học tân thành A1

TQ TH2TQ TH4

TQ TH3TQ TRƯỜNG TH1

Hình ảnh các cháu lớp Lá được cô giáo tiểu học dạy làm quen

với các hoạt động của học sinh lớp 1.