HỌP MẶT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

HỌP MẶT NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

NGAY2 20-11NGAY 20-11

Tập thể CB-GV-NV trường chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 41 năm

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2023

NGAY 20-11 2NGAY 20-11 5

NGAY 20-11 3