HỘI NGHỊ KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024

HỘI NGHỊ KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường UBND Huyện Tân Hồng diễn ra buổi Hội nghị ký cam kết thục hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

KÝ CAM KẾT THỰC HIỆN NVz4860065089277_10fc59fde8c37277b6d09c1ca958cb6c z4860065093002_efceb2f00e53b375fdc78e81a1e74414 KÝ CAM KẾT THNV

Tại buổi Hội nghị Hiệu trưởng của các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Tiểu học – THCS, THCS thực hiện ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 với 8 tiêu chí

Với quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Giáo dục. Trường Mầm non Tân Thành A cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện hiệu quả, đạt và vượt những nội dung sau đây:

  1. 100% CBQL, giáo viên, nhân viên và người lao động của đơn vị chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống luôn gương mẫu.
  2.  Công tác huy động nhà trẻ đạt 32,83% và mẫu giáo (3-4 tuổi) đạt tỉ lệ 98,11% trở lên, mẫu giáo 5 tuổi đạt tỉ lệ 100%.
  3. Thực hiện nghiêm túc quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bạo hành trẻ em trong đơn vịtheo Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
  4. Quản lý 80% hồ sơ công việc trên môi trường số.
  5.  Luôn quan tâm đến cảnh quan môi trường bên trong và bên ngoài nhà trường đạt theo các tiêu chí Trường đạt chuẩn Xanh – Sạch – Đẹp.
  6.  Có ít nhất 01 mô hình mới, cách làm mang lại hiệu quả tại đơn vị được Phòng GDĐT đánh giá công nhận.