HỘI NGHỊ CÁN BỘ – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019-2020

           Thực hiện chỉ đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng, ngày 27/9/2019 Trường Mầm Non Tân Thành A tổ chức Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019-2020, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm học 2019-2020.

IMG-6458

  Đoàn chủ tịch Hội nghị CC-VC

IMG-6457

Thư ký Hội nghị CC-VC

          Tại Hội nghị Bà Lâm Thị Hồng Vương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày trước hội nghị dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019. Bản báo cáo đã đánh giá cả quá trình vượt khó, nỗ lực phấn đấu của tập thể sư phạm Nhà trường trong năm học 2018 – 2019 và bà nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà cả tập thể đoàn kết, chung sức chung lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Năm học 2018 -2019, đơn vị đã đạt được những thành tích cơ bản như sau: Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, 20/22  cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, đạt tập thể lao động tiên tiến…

IMG-6462

Bà Lâm Thị Hồng Vương – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng phát biểu

           Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đặt ra nhiều vấn đề về đổi mới quản lí giáo dục và phương pháp dạy học theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” nhằm nâng cao “chất lượng và hiệu quả” giáo dục toàn diện cho trẻ Mầm Non, hình thành kỹ năng sống để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

IMG-6461

Bà Nguyễn Thị Gấm – PHT thông qua tiêu chí thi đua

          Hội nghị đã nghe bản báo cáo tổng kết các hoạt động, phong trào thi đua của năm 2018 – 2019 và phát động phong trào thi đua của công đoàn năm 2019 – 2020 và bản báo cáo tổng kết kết quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và dự thảo phương hướng năm học 2019 – 2020.

IMG-6460

Bà Nguyễn Thị Thúy – CTCĐ phát động phong trào thi đua

         Sau khi nghe các báo cáo được trình bày tại hội nghị, tiếp theo là hội nghị thảo luận. Với tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn của năm học cũ, tập trung góp ý các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, các hoạt động của nhà trường.

IMG-6456

Hội nghị thảo luận

        Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các ý kiến được tổng hợp từ hội nghị Công chức, viên chức. Phần lớn các các kiến nghị liên quan đến vấn đề đổi mới phương pháp giáo dục và chế độ lương cho nhân viên cấp dưỡng. Các ý kiến đều được giải trình thỏa đáng và sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong năm học 2019 – 2020 này.

IMG-6459

Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc

IMG-5752

           Tập thể CB-VC nhà trường

           Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn tập thể trường, điều này sẽ góp phần giúp cho nhà trường có động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm học 2019 – 2020. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, các giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học. Bản Nghị quyết là sự quyết tâm, cố gắng phấn đấu của tâm sức, là niềm tin và hi vọng của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường Mầm Non Tân Thành A, bắt đầu một năm học mới hứa hẹn nhiều thay đổi lớn lao. Điều đó được thể hiện rất rõ trong lời phát động thi đua năm học của Chủ tịch Công đoàn nhà trường. Với niềm tin và sự quyết tâm cao, Tập thể CBCCVC – Trường Mầm Non Tân Thành A quyết tâm thi đua lập những thành tích tốt nhất trong dạy và học./.

                                                                                 Người viết: Lâm Thị Hồng Vương