CHI BỘ TRƯỜNG MN TÂN THÀNH A TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÍ I/2021

CHI BỘ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÍ I/2021

         Vừa qua, Chi bộ trường mầm non Tân Thành A đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2021 với chủ đề Tăng cường đoàn kết trong toàn đơn vị, xây dựng chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Trang Minh Tú: Đảng ủy viên, cán bộ văn phòng – tuyên giáo  và đồng chí Đoàn Công Triều: Đảng ủy viên, Tổ chức – kiểm tra đảng ủy xã Tân Thành A tham dự buổi sinh hoạt.

z2539352369326_3c3149bf29473bbd07cf2530f8bf5659

            Phát biểu mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Lâm Thị Hồng Vương, Bí thư Chi bộ khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, vận dụng những tư tưởng, quan điểm đó vào điều kiện cụ thể của chi bộ là việc làm cần thiết mang tính xuyên suốt, tác động to lớn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của chi bộ trong thời gian tới.

z2539352378964_23fd444430296ef8dd8d58a4ea5d8e51

      Các đảng viên trong chi bộ đã tích cực phát biểu ý kiến và cơ bản đều thống nhất nhấn mạnh về: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những tư tưởng, hành động có thể dẫn đến mất đoàn kết nội bộ,… Đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao trách nhiệm đảng viên, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

      Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đoàn Công Triều ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt bám sát hướng dẫn của cấp trên, gắn chặt với thực tiễn sinh động tại đơn vị và có nhiều sáng kiến, đề xuất trong việc học tập và làm theo Bác. Buổi sinh hoạt đã góp phần quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt đã đề xuất được một số giải pháp thiết thực nhằm xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường đoàn kết trong đảng, chính quyền và các đoàn thể, gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng chí tin tưởng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ sẽ có những đổi mới, sáng tạo đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                  Người viết: Lâm Thị Hồng Vương